Lohals den 7. august 2017.

 

Sagsnr. BS 17-459/2017

Link sendt til Retten og advokatfirmaet ved Jens Bertel Rasmussen.

 

Sagsfremstillingen kan i hovedindhold læses herunder i form af klage til advokatnævnet, der gav undertegnede medhold i, at Jens Bertel Rasmussen ikke var berettiget til sit krav på stort kr. 11.520,84 ved Faktura Nr.: 13370 for da Jens Bertel Rasmussen blev bedt om at stoppe sit tidsforbrug og samtidigt oplyse sit tilgodehavende, oplyste Jens Bertel Rasmussen, at han havde i alt stort kr. 8.766,67 til gode, se dokument. Jeg beder Jens Bertel Rasmussen sende en regning på det oplyste beløb og da denne modtages, er regningen steget til stort kr. 11.520,84 fordi, Jens Bertel Rasmussen havde lagt momsen på én gang til og det kunne adokatnævnet trods alt ikke godkende og nedsatte kravet til de oprindelige stort kr. 8.766,67 og betegnede afgørelsen som en "nedsættelse af salæret" - hvilket det jo strengt taget ikke var, men blot en nedsættelse af kravet til det oprindeligt oplyste uden dobbeltmoms. Således nedsatte advokatnævnet ikke salæret det mindste.

Beløbet berettiger ikke en stor retssag og jeg er indstillet på, at acceptere dommerens afgørelse uden.

Er Jens Bertel Rasmussen´s skrivelse (se dokument) til modparten ikke "Ren utopi" som påstået af autoriseret bobestyrer Leif Jørgensen (se dokument) og har et solidt fundament i lovgivningen, så bør Jens Bertel Rasmussen have udbetalt stort kr. 8.766,67 og Skifteretten konfronteret med dette, evt. gjort erstatningsansvarlig, da denne har ansat bobestyrer Leif Jørgensen og blev præsenteret for Jens Bertel Rasmussen´s skrivelse, dog uden at ændre noget som helst.

Er Jens Bertel Rasmussen´s skrivelse til modparten derimod "Ren utopi" og mangler fundament i lovgivningen, så bør Jens Bertel Rasmussen ikke have udbetalt stort kr. 8.766,67 og kravet helt eller delvist bortfalde.

 

Med venlig hilsen

 

Niels Hugo Røntved Andersen

5953 Tranekær

 

 

 


 

Sagsfremstilling

Klagesag

Niels H. R. Andersen
5953 Tranekær

Klager over

Advokat Jens Bertel Rasmussen
Mæglergaarden
Frederiksgade 1
5700 Svendborg


Klage over advokat Jens Bertel Rasmussen´s salær.

Der indgives klage over salær, for en tilsyneladende værdiløs præstation ved advokat Jens Bertel Rasmussen, præstationen af advokat og bobestyrer Leif Jørgensen beskrevet som "Ren utopi". Advokat Jens Bertel Rasmussen´s indsats, har da heller ikke medført, at der er ændret så meget som et komma i hverken bobestyrers, Skifteret eller Landsrets afgørelser.

Jeg ventede, at Jens Bertel Rasmussen ville skrive til Skifteretten og henvise til paragraffer i loven, der kunne ophæve bobestyrers beslutninger og da Jens Bertel Rasmussen i stedet indleder et mundhuggeri med bobestyrer, får jeg fornemmelsen af, at jeg kommer af med de få penge jeg har uden, at få noget af værdi for pengene. Således skuffet beder jeg Jens Bertel Rasmussen om, at få oplyst hvor meget jeg skylder på nuværende tidspunkt og Jens Bertel Rasmussen skriver i dokument tilbage, at jeg i alt skylder kr. 8.766,67. kr. - i alt må betyde i alt og derfor inclusive moms, som er det, man som forretningsdrivende skal oplyse til private, prisen inclusive moms. Jeg beder om stop af tidsforbrug, beder om faktura og modtager faktura, der nu lyder på 11.520,84 kr. og Bertel har muligvis tænkt, at han lige kunne komme af sted med, at lægge moms oven i én gang til og således øge sin indtjening. Det kan ikke være lovligt og heller ikke i overensstemmelse med god advokatskik.

I min indledende telefon samtale med advokat Jens Bertel Rasmussen virker det påfaldende, hvor meget Jens Bertel Rasmussen interesserer sig for min økonomi, hvad jeg har stående på min bankkonto og hvor lidt Jens Bertel Rasmussen interesserer sig for sagen.

Den 29 september, sender jeg testamente og åbningsstatus til Jens Bertel Rasmussen. I åbnings status for boet efter min faster fremgår det ret klart, hvad der findes af friværdi i boets ejendomme, - nemlig en friværdi på 580.000 kr. ud af en samlet vurdering på stort kr. 650.000.- , se åbningsstatus. Jens Bertel Rasmussen fakturerer mig bla. for, at have sat sig grundigt ind i fremsendte dokumenter, men i bilag skriver Jens Bertel Rasmussen til modparten - "Jeg har forstået på min klient, at der ikke er friværdi i de 2 ejendomme" !? .... det har jeg naturligvis ikke givet Jens Bertel Rasmussen anledning til at tro, da jeg er særdeles opmærksom på eksisterende betydelige friværdi og Jens Bertel Rasmussen burde vel også have kendskab til den eksisterende friværdi, hvis han havde sat sig ind i sagen. Således har Jens Bertel Rasmussen ikke sat sig ind i sagen som han burde og jeg er faktureret for noget, der ikke er ydet.

I bobestytrers skrivelse til Jens Bertel Rasmussen - betegner bobestyrer Leif Jørgensen, Jens Bertel Rasmussen´s påstande som "Ren utopi", - og i dokument - skriver jeg derfor til Jens Bertel Rasmussen

" Jeg kan jo meget godt lide dig, men jeg bryder mig ikke så meget om, at advokat Leif Jørgensen så ubekymret kan kalde din opfattelse af hvordan boet burde være behandlet for ”ren utopi” !? (indiskutabelt virkeligheds fjerne fantasier og vrangforestillinger) – derfor er betaling af fremsendte faktura ikke sket som forventet. 

Jeg har en tro på, at din opfattelse af hvordan boet burde være behandlet, er med solidt belæg og fodfæste i lovgivningen, men advokat Leif Jørgensens dristige underkendelse og afvisning, bringer usikkerhed omkring værdien af dine skrivelser. Jeg venter at Skifterettens afgørelse vil give dig medhold og boet afviklet i overensstemmelse med dine anvisninger således, at fremsendte faktura kan betales med tak og uden forbehold."

Spørgsmålet ér, - er Jens Bertel Rasmussen´s skrivelser til bobestyrer Leif Jørgensen "Ren utopi". Det Jens Bertel Rasmussen skriver til bobestyrer, - er det jeg gerne vil høre, - men kan det Jens Bertel Rasmussen skriver ændre noget i sagen !? ... det ved vi nu, at det kunne det ikke. Absolut intet er blevet ændret, ikke et komma er flyttet i nogen afgørelser, - både bobestyrer, Skifteret og Landsret, har fuldstændigt ignoreret ALT hvad Jens Bertel Rasmussen har fremført og intet af det fremførte, kan derfor have bund i lovgivningen. Uden bund og afsæt i lovgivningen, er det fremførte jo fuldstændigt værdiløst og udelukkende mundhuggeri. Jeg har hverken bestilt mundhuggeri eller utopi. Jeg mener derfor ikke , at Jens Bertel Rasmussen er berettiget til noget honorar. I virkeligheden skylder Jens Bertel Rasmussen måske mig for det honorar bobestyrer har beregnet sig for, at beskæftige sig med Jens Bertel Rasmussen´s "utopi", - da bobestyrers honorar, går fra min arv. Jeg føler under alle omstændigheder ikke, at jeg er Jens Bertel Rasmussen noget beløb skyldig. ( Da jeg konfronterer Jens Bertel Rasmussen med den udeblevne effekt af Jens Bertel Rasmussen´s indsats, - skriver han i et af bilagene "Min indsats har da medført, at Birkevej 4. blev solgt" - hvilket på ingen måde er sandt.)

Endvidere indgives klage over advokatens adfærd, der skønnes uforenelig med god advokatskik.

Jeg mener, at Jens Bertel Rasmussen har vidst eller burde have vidst, med sine mange års erfaring, at han intet kunne ændre i nogen af de beslutninger bobestyrer Leif Jørgensen og Skifteret har truffet. Det forekommer mig derfor uforeneligt med god advokatskik, - at Jens Bertel Rasmussen ikke har meddelt mig de ringe chancer for at påvirke bobestyrer og Skifterets beslutninger før, han påtager sig sagen og bruger mine penge, men taler om, at jeg bare skal sige til, "når han skal træde i karakter", - hvilket efterlader mig med en klar opfattelse af, at han lige ved hvordan den sag skal gribes an og hvilke paragraffer der skal tages i brug for, at ændre de trufne beslutninger i overensstemmelse med mine fremsatte ønsker.

På grund af sygdom og smerter, har jeg ikke været i stand til, at give sagsfremstillingen den opmærksomhed, jeg gerne ville. Jeg håber således, at Advokatnævnet vil bære over med og være opmærksom på, de omstændigheder i sagen, jeg ikke selv har magtet at være opmærksom på.

 

Med venlig hilsen

 

Niels Andersen

 

 

-      
 

-         

Dato Bilag  Tekst
Sep.    
15 Niels til bobestyrer "Hvis jeg kan finde en køber til Birkevej 4"
15 Bobestyrer til Niels "Hvis du kan finde en køber"
16    
17   Niels til bobestyrer "Jeg har nu en potentiel køber til Birkevej 4"
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29 Niels til Bertel "Hermed åbningsstatus og testamente" - friværdi fremgår af åbningsstatus.
29 Bertel til Niels " Du siger bare til når jeg skal ” træde i karakter "
30    
31    
Okt.    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8   Niels til Bertel : Grundig info om hvad mine ønsker til Bertel består i.
9     
Bertel til Niels "Tak for grundig info"
Bertel til Niels " opgavebekræftelse "
10    
11    
12 N til J "Jeg skriver til Skifteretten for at få omgjort
 
 
13  
14    
15  
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22  

Bertel til Niels "Med hensyn til hvor meget tid der er brugt på sagen indtil dato kan jeg meddele dig, at der er brugt 5 timer og 10 minutter, hvilket giver et beløb på i alt kr. 8.766,67."

23    
24    
25    
26  
27    
28  
 
 
11.520,84 kr.
29  
30    
31    
Nov.    
1    
2    
3    
4    
5  
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17  
18    
19    
20    
21  
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31    
Dec    
1    
2    
3  
4    
5    
6    
7    
8  
9    
10    
11    
12    
13    
14    
15    
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22    
23    
24    
25    
26    
27    
28    
29    
30    
31