Fra: Leif Jørgensen [ljo@ret-raad.dk]
Sendt: 28. oktober 2015 20:34
Til: Panida Groth
Cc: Marianne Lund Rasmussen
Emne: SV: J.nr. 41032 - B.e. Bodil Røntved Nielsen

Kære Bertel Rasmussen.

Jeg står naturligvis på mål for de beslutninger jeg træffer, så du kan godt spare dine trusler.

Der er friværdi i Kaptajn  Kaas Vej hvis den sælges eller udlægges for vurderingssummen. Denne ejendom giver ikke aktuelt problemer da den kun er behæftet med ca. kr. 60.000. Den er lejet ud og giver overskud.

Problemet er de to andre ejendomme . Søndergade er gældfri men måske usælgelig. Det er opløftende at der nu har været en fremvisning og mægler er optimistisk.

Birkevej er behæftet ud over vurderingen og gælden stiger støt som følge af at din klient ikke betaler husleje. Din klient kan ikke overtage ejendommen fordi han ikke kan få gældsovertagelse. Jeg har gennem hele bobehandlingen varetaget boets og din klients interesser men der er også et hensyn til panthaver. Jeg har givet din klient lang snor ved ikke tidligere at sørge for realisation af ejendommen ved forsøg på salg eller tvangsauktion. Jeg er mere bange for repressalier fra panthavers side end fra dig og din klient. Situationen er fuldstændig uholdbar set fra panthavers side. En overbehæftet ejendom som er lejet ud og lejeren betaler ikke leje.

Jeg vil ikke ligefrem opfordre til at klage til skifteretten men jeg føler ikke at vor korrespondance fører til noget konstruktivt.

 

 

Med venlig hilsen

Ret&Råd Fyn A/S

 

Leif Jørgensen
Advokat

Ret&Råd Fyn A/S
Faaborg

Email:

ljo@ret-raad.dk

Direkte:

(+45) 63 62 17 92

Telefon:

(+45) 70 10 11 99

Kanalvej 4

5600 Faaborg

www.ret-raad.dk/Fyn

CVR. 30 55 49 57

Ret&Råd_Outlook_Mailsignature

 

Fra: Panida Groth [mailto:pg@bertelrasmussen.dk]
Sendt: 28. oktober 2015 15:21
Til: Leif Jørgensen <ljo@ret-raad.dk>
Emne: J.nr. 41032 - B.e. Bodil Røntved Nielsen

 

Til adv. Leif Jørgensen

 

 

 

Tak for mail af den 26. oktober 2015.

 

Jeg har forstået på min klient, at der ikke er friværdi i de 2 ejendomme:

 

-          Birkevej 4 og

-          Kaptajn Kaas Vej 2,

 

hvorfor der efter min opfattelse ikke kan blive tale om, at der skal betales boafgift i den anledning, da boafgift som bekendt kun betales såfremt der er friværdier.

 

Jeg fastholder min vurdering af, at ejendommene skal udlægges og såfremt de udlægges til under prioriteter i ejendommen bliver der ikke tale om boafgift.

 

Jeg har ikke dokumenter eller papirer, hvoraf jeg kan se hvilke hæftelser der er i relation til de opgivne vurderinger, ligesom jeg heller ikke har modtaget vurderingserklæringer på de 2 ejendomme.

 

Jeg er nødt til at forbeholde min klients ret til i enhver henseende, at gøre dig personligt ansvarlig, såfremt min klient lider tab ved, dels at der fremmes tvangsauktion over en eller begge ejendomme og dels såfremt der påbegyndes en udsættelsesforretning af min klient fra den ejendom hvori han bor, nemlig Birkevej 4.

 

For så vidt angår den 3. ejendom har min klient oplyst mig om, at der nu har været 2 forevisninger til 2, der skulle efter min klients oplysninger være meget interesseret i, at købe ejendommen og herved vil der jo komme friværdi og likvider ind i boet, hvorved den opståede problematik formentlig kan løses via disse likvider, således at testamentets bestemmelser i det hele kan overholdes.

 

Som ovenfor nævnt, forbeholder jeg mig i enhver henseende min klients rettigheder, herunder et erstatningsansvar overfor dig, såfremt min klient skulle lide et tab i anledning af de beslutninger, der er truffet.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Adv. J. Bertel Rasmussen (H)

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo sign1

Mæglergaarden                 

Frederiksgade 1                  Bredgade 30

5700 Svendborg                  1260 København K

 

( Telefon:  (+45) 70 25 21 15

( Direkte:      (+45) 40 98 52 74

*   Mail:        pg@bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelsportsret.dk

 

TwitterFacebookLinkedIn      Eurojuris

 

Gratis parkering ved kontoret i Svendborg.  Parkering

 


______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________