Fra: Panida Groth [pg@bertelrasmussen.dk]
Sendt: 28. oktober 2015 15:16
Til: ljo@ret-raad.dk
Emne: J.nr. 41032 - B.e. Bodil Røntved Nielsen

Til adv. Leif Jørgensen

 

 

 

Tak for mail af den 26. oktober 2015.

 

Jeg har forstået på min klient, at der ikke er friværdi i de 2 ejendomme:

 

-          Birkevej 4 og

-          Kaptajn Kaas Vej 2,

 

hvorfor der efter min opfattelse ikke kan blive tale om, at der skal betales boafgift i den anledning, da boafgift som bekendt kun betales såfremt der er friværdier.

 

Jeg fastholder min vurdering af, at ejendommene skal udlægges og såfremt de udlægges til under prioriteter i ejendommen bliver der ikke tale om boafgift.

 

Jeg har ikke dokumenter eller papirer, hvoraf jeg kan se hvilke hæftelser der er i relation til de opgivne vurderinger, ligesom jeg heller ikke har modtaget vurderingserklæringer på de 2 ejendomme.

 

Jeg er nødt til at forbeholde min klients ret til i enhver henseende, at gøre dig personligt ansvarlig, såfremt min klient lider tab ved, dels at der fremmes tvangsauktion over en eller begge ejendomme og dels såfremt der påbegyndes en udsættelsesforretning af min klient fra den ejendom hvori han bor, nemlig Birkevej 4.

 

For så vidt angår den 3. ejendom har min klient oplyst mig om, at der nu har været 2 forevisninger til 2, der skulle efter min klients oplysninger være meget interesseret i, at købe ejendommen og herved vil der jo komme friværdi og likvider ind i boet, hvorved den opståede problematik formentlig kan løses via disse likvider, således at testamentets bestemmelser i det hele kan overholdes.

 

Som ovenfor nævnt, forbeholder jeg mig i enhver henseende min klients rettigheder, herunder et erstatningsansvar overfor dig, såfremt min klient skulle lide et tab i anledning af de beslutninger, der er truffet.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Adv. J. Bertel Rasmussen (H)

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo sign1

Mæglergaarden                 

Frederiksgade 1                  Bredgade 30

5700 Svendborg                  1260 København K

 

( Telefon:  (+45) 70 25 21 15

( Direkte:      (+45) 40 98 52 74

*   Mail:        pg@bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelsportsret.dk

 

TwitterFacebookLinkedIn      Eurojuris

 

Gratis parkering ved kontoret i Svendborg.  Parkering