Fra: Panida Groth [pg@bertelrasmussen.dk]
Sendt: 19. oktober 2015 15:14
Til: Niels Hugo Røntved
Emne: SV: J.nr. 41032 - B.e. Bodil Røntved Nielsen

Hej Niels

 

 

Jeg vender lige din nedennævnte mail med min kompagnon, hvorefter jeg vender tilbage overfor dig.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Jens Bertel Rasmussen (H)

jbr@bertelrasmussen.dk

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo sign1

Mæglergaarden                 

Frederiksgade 1                  Bredgade 30

5700 Svendborg                  1260 København K

 

( Telefon:  (+45) 70 25 21 15

( Direkte:      (+45) 40 98 52 74

*   Mail:        pg@bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelsportsret.dk

 

TwitterFacebookLinkedIn      Eurojuris

 

Gratis parkering ved kontoret i Svendborg.  Parkering

 

Fra: Niels Hugo Røntved [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 16. oktober 2015 10:16
Til: Panida Groth <pg@bertelrasmussen.dk>
Emne: SV: J.nr. 41032 - B.e. Bodil Røntved Nielsen

 

Hej Jens

 

 

For lige at danne mig et indtryk af, hvor hurtigt “Taxameteret” løber, - hvad skylder jeg dig her og nu, - det lader ikke til, at dit brev til bobestyrer har ændret noget.

 

Kan du skrive noget til Skifteretten, der standser bobestyrers beslutninger om tvangsauktion over Birkevej 4 og udsættelse af mig fra Birkevej 4., - der er mit hjem og testamenteret til mig kvit og frit. Jeg var indkaldt til bomødet, men kunne ikke deltage grundet sygdom, kan bobestyrer lovligt gennemføre mødet alene, uden de indkaldte arvtagere og lovligt træffe de trufne beslutninger.

 

For sin beslutning om at sætte Birkevej 4. på tvangsauktion, lægger bobestyrer til grund, at ejendommen ikke giver indtægter, - men jeg har dokumentation for månedlige indbetalinger af 3.500 kr. til en af mig oprettet bo konto, der har afholdt tilsvarende udgifter i forb. med boets forpligtigelser og så har der været indtægter. Hvis jeg oven i denne omstændighed i dag, sætter 3.500 kr. ind på bobestyrers klient konto og håber på, at de ikke bliver brugt på Kasino, er forudsætningerne for bobestyrers beslutninger vedr. Birkevej 4. så ikke bristede.

 

 

Med venlig sportslig hilsen.

 

 

Niels Hugo Røntved Andersen.

 


Fra: Panida Groth [mailto:pg@bertelrasmussen.dk]
Sendt: 16. oktober 2015 08:58
Til:
post@lohals.dk
Emne: J.nr. 41032 - B.e. Bodil Røntved Nielsen

 

Hej Niels

 

 

 

Vedhæftet fremsendes kopi af brev af den 15. oktober 2015 fra adv. Leif Jørgensen til din orientering.

 

Jeg skal samtidigt hermed bede dig indbetale kr. 7.500,00 + moms, i alt kr. 9.375,00 i a-conto til mig, hvilket er normal kutyme her på kontoret.

 

Beløbet kan indsættes på kontorets konto i Sydbank – reg.nr. 6840, konto 0000193287.

 

 

 

 

M.v.h.

 

f. J. Bertel Rasmussen (H)

 

Med venlig hilsen

 

Panida Groth

Advokatsekretær

 

Beskrivelse: Beskrivelse: Beskrivelse: logo sign1

Mæglergaarden                 

Frederiksgade 1                  Bredgade 30

5700 Svendborg                  1260 København K

 

( Telefon:  (+45) 70 25 21 15

( Direkte:      (+45) 40 98 52 74

*   Mail:        pg@bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelrasmussen.dk

:     Web:         www.bertelsportsret.dk

 

TwitterFacebookLinkedIn      Eurojuris

 

Gratis parkering ved kontoret i Svendborg.  Parkering

 


______________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please visit
http://www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________