Fra: Niels Hugo Røntved [post@lohals.dk]
Sendt: 17. september 2015 11:04
Til: 'Leif Jørgensen'
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

Jeg har nu en potentiel køber til Birkevej 4, har du en slags salgsopstilling, vi kan fremsende.

 

Med venlig hilsen

 

Niels

 


Fra: Leif Jørgensen [mailto:ljo@ret-raad.dk]
Sendt: 15. september 2015 13:35
Til: 'Niels Hugo Røntved'
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

??

 

 

Med venlig hilsen

Ret&Råd Fyn A/S

 

Leif Jørgensen
Advokat

Ret&Råd Fyn A/S
Faaborg

 

Email:

ljo@ret-raad.dk

Direkte:

(+45) 63 62 17 92

Telefon:

(+45) 70 10 11 99

 

 

Kanalvej 4

5600 Faaborg

www.ret-raad.dk/Fyn

CVR. 30 55 49 57

 

 

 

 

Ret&Råd_Outlook_Mailsignature

 

Fra: Niels Hugo Røntved [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 15. september 2015 13:19
Til: Leif Jørgensen
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

 

 


Fra: Leif Jørgensen [mailto:ljo@ret-raad.dk]
Sendt: 15. september 2015 12:48
Til: 'Niels Hugo Røntved'
Cc: Marianne Lund Rasmussen
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

Hvis du kan finde en køber der vil købe ejendommen for en pris der dækker gælden til kreditforeningen, restancer handelsomkostninger, kan vi sætte det med manglende lejebetaling i bero indtil videre.

Hvis denne løsning kan bruges vil jeg lave en opgørelse til brug herfor. Jeg kan under ingen omstændigheder betale gæld, før det ligger helt klart at boet er solvent.

Hvis du har noget positivt at byde ind med vil jeg gerne komme til dig og holde bomøde. Men det forudsætter at du også har en løsning m.h.t. Kaptajn Kaas Vej.

 

 

Med venlig hilsen

Ret&Råd Fyn A/S

 

Leif Jørgensen
Advokat

Ret&Råd Fyn A/S
Faaborg

 

Email:

ljo@ret-raad.dk

Direkte:

(+45) 63 62 17 92

Telefon:

(+45) 70 10 11 99

 

 

Kanalvej 4

5600 Faaborg

www.ret-raad.dk/Fyn

CVR. 30 55 49 57

 

 

 

 

Ret&Råd_Outlook_Mailsignature

 

Fra: Niels Hugo Røntved [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 15. september 2015 11:27
Til: Leif Jørgensen
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

Hej Leif

 

Hvis jeg kan finde en køber til Birkevej 4. inden 3. dage, kan du så finde hjemmel og vej til at udbetale mit tilgodehavende i boet, så jeg kan betale det tilsendte påkrav.

 

Jeg kan grundet sygdom, desværre ikke give møde til varslede bo møde mandag 21. september 2015.

 

Med venlig hilsen

 

Niels

 

 

 


Fra: Leif Jørgensen [mailto:ljo@ret-raad.dk]
Sendt: 22. juni 2015 10:53
Til: 'post@lohals.dk'
Emne: VS: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

 

Hej Niels Hugo.

Kommunen kan bare sende papirerne til mig.

 

Med venlig hilsen

Ret&Råd Fyn A/S

 

Leif Jørgensen
Advokat

Ret&Råd Fyn A/S
Faaborg

 

Email:

ljo@ret-raad.dk

Direkte:

(+45) 63 62 17 92

Telefon:

(+45) 70 10 11 99

 

 

Kanalvej 4

5600 Faaborg

www.ret-raad.dk/Fyn

CVR. 30 55 49 57

 

 

 

 

Ret&Råd_Outlook_Mailsignature

 

Fra: Marianne Lund Rasmussen
Sendt: 22. juni 2015 10:12
Til: Leif Jørgensen
Emne: VS: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

 

 

Fra: Niels Hugo Røntved [mailto:post@lohals.dk]
Sendt: 22. juni 2015 10:09
Til: Marianne Lund Rasmussen
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

Hej Marianne

 

I forbindelse med mine lammelser I benene, vil kommunen opsætte et nyt bidet toilet på ejendommen Birkevej 4, hvor jeg bor.

De skal blot bede om en tilladelse fra boet efter Bodil.

 

Jeg vil være meget glad for en tilladelse allerede i dag, da vi helst ikke skulle rende ind i sommerferien før, - det bliver sat op. J

Med venlig hilsen

 

Niels

 


Fra: Marianne Lund Rasmussen [mailto:mlr@ret-raad.dk]
Sendt: 16. juni 2015 15:42
Til: 'post@lohals.dk'; 'nielsehugoandersen@outlook.com'
Cc: 'bb@edc.dk'
Emne: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

 

Se vedlagte.

Med venlig hilsen

Ret&Råd Fyn A/S

 

Marianne Lund Rasmussen
Advokatsekretær

Ret&Råd Fyn A/S
Faaborg

Email:

mlr@ret-raad.dk

Direkte:

(+45) 63 62 17 87

 

 

Telefon:

(+45) 70 10 11 99

Kanalvej 4

5600 Faaborg

www.ret-raad.dk/Fyn

CVR. 30 55 49 57

Bank: Sparekassen Fyn af 1846 A/S konto: 0828-0001933485      

Profil

 

Tilmeld nyhedsbrev

Føg os på LinkedIn

 

This communication contains information intended solely for the use of the individual or entity to whom it is addressed and others authorized to receive it. It may contain confidential or legally privileged information. If you are not the intended recipient please be aware that any disclosure, copying, distribution or taking any action in reliance on the contents of this information is strictly prohibited and may be unlawful. If you have received this communication in error, please notify us immediately by responding to this e-mail and then delete it from your system. We are neither liable for the proper and complete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.

Ret&Råd_Outlook_Mailsignature