Fra: Niels Hugo Røntved [post@lohals.dk]
Sendt: 15. september 2015 11:27
Til: 'Leif Jørgensen'
Emne: SV: Sags nr. 108325 - vedr. boet efter Bodil Røntved Nielsen

Hej Leif

 

Hvis jeg kan finde en køber til Birkevej 4. inden 3. dage, kan du så finde hjemmel og vej til at udbetale mit tilgodehavende i boet, så jeg kan betale det tilsendte påkrav.

 

Jeg kan grundet sygdom, desværre ikke give møde til varslede bo møde mandag 21. september 2015.

 

Med venlig hilsen

 

Niels